Rise of the Tomb Raider


Lara Croft

Lara Croft

Rise of the Tomb Raider će za PC izaći 28.januara 2016. To su sigurno lepe vesti za sve vlasnike PC računara, jer je prvobitno bilo rečeno da će najnoviji Tomb Raider biti samo za Xbox 360 i Xbox One.  Igra će biti prelepa, izbačene su neke slike u 4K rezoluciji.

Leave a comment